Çocuk Danışmanlığı

Bireyin psikolojik gelişimi hamilelik sürecinde başlamaktadır. Gelişimin en hızlı gerçekleştiği süreç ise 0-6 yaş arasıdır. Bu dönemdeki ruhsal gelişim ve süreçler tüm hayatımız boyunca etkisini gösterebilmektedir. Bu nedenle küçük yaş grubunda psikoterapi oldukça önem arz etmektedir. Çocuklarla psikoterapide en etkili yol oyundur. Oyun, çocuğun gelişimini desteklediği gibi uyum ve davranış problemlerinin de çözümünde etkili olmaktadır. Bu nedenle 3-12 yaş arasındaki çocuklarla çalışırken oyun terapisi kullanılmaktadır. 3-8 yaş arasında deneyimsel oyun terapisi, 8-12 yaş arasında ise yönlendirilmiş oyun terapisi metodları tercih edilmektedir. Danışmanlık süreci, aile ve okulla işbirliği halinde yürütülmektedir. Çocuklarda psikoterapinin kullanıldığı alanlar ;

 • Alt ıslatma/ Dışkı kaçırma
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Kardeş kıskançlığı
 • Özgüven eksikliği
 • Fobiler
 • Saldırganlık
 • Tikler
 • Takıntılı davranışlar
 • Kaygı bozuklukları
 • Uyku problemleri
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık
 • Bağlanma problemleri
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Ebeveynlerin Boşanma Sürecinin Çocukta Yarattığı Sorunlar
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
 • istismar (fiziksel, cinsel, duygusal, sosyal)
 • Öfke (sinirlilik dürtü bozukluğu)
 • İletişim problemleri
 • Kabuslar, gece korkuları
 • Okul fobisi, okul uyum problemleri
 • Sosyal dışlanma travmalar / Performans düşüklüğü
 • Tuvalet Sorunları
 • Ebeveyn Kaybı
 • Disiplin ve sınır koyma
 • Dürtü kontrol problemleri
 • Anneden ayrılma korkusu
 • Cinsel Eğitim Sorunları
 • Bilgisayar ve Tablet Bağımlılığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik dönemi, birçok değişimi ve uyum gerektiren durumları içinde barındıran bir süreçtir. Birey bu değişimlerle birlikte kimlik arayış sürecine girer. Ergenliğe giriş değişim ve arayışın yanında çatışmalar ve belirsizlikleri de beraberinde getirir. Bu süreçte bireyin içsel çatışmalarının artması, engellenmiş hissetmesi, uyum sürecinde aksaklıklar fazlasıyla görülebilir. Ergen grupta psikoterapi, çocukta olduğu gibi ebeveyn isteğiyle olabildiği gibi, birey kendi isteğiyle de psikolog desteği almak isteyebilmektedir. Sınav kaygısı, akademik problemler, aile içi çatışmalar, yakın ilişkiler, akran zorbalığı ergenler arasında psikoterapiye en sık başvurulan konular arasındadır. Ergenlik sürecinde psikolog desteğine başvurulabilecek alanlar;

 • SInav kaygısı
 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları,
 • Arkadaşlık ilişkileri,
 • İnternet ve Oyun Bağımlılığı
 • Sosyal uyum ve uyumsuzluk problemleri,
 • Aile ile yaşanan çatışmalar ve iletişim problemleri,
 • Karşı cinsle ilgili sorunlar,
 • Özgüven sorunları,
 • Depresyon, içe kapanma, yalnızlaşma,
 • Çekingen ve saldırgan davranışlar,
 • Gelecek kaygıları ve hedef belirleme,
 • Okul ve akademik konularda sorunlar,
 • Dikkat ve konsantrasyon problemleri,
 • Beslenme problemleri,
 • Uyku problemleri,
 • Kendine zarar verici ve riskli davranışlar

Yetişkin Danışmanlığı

Bireysel psikoterapi, bireyin ruhsal açıdan baş etme ve sürdürebilme becerileri elde etmesini hedefleyen süreçtir. Hayatın karmaşık ve zor akışında birey kendini içinde çıkılamaz bir sürecin içinde bulabilir. Kİmi zaman küçük stres yaratıcı olaylar kimi zaman da büyük krizler baş etme becerilerimizi yerinde kullanamamıza sebep olabilir. Bu gibi durumlarda bireyin sosyal ve duygusal açıdan desteklenmesini hedefleyen psikoterapi, çeşitli bilimsel metod ve tekniklerden oluşmaktadır. Yetişkin danışmanlığı, uzman psikologlar tarafından yürütülen gerekli durumlarda psikiyatri uzmanları ile işbirliği yapılan, gizlilik ve etik kurallar çerçevesinde ilerleyen süreçtir. İlk seanslar danışanı tanıma, problemi anlama, hedef belirleme, terapötik ilişki kurma, problemi kavramsallaştırma gibi adımları içerirken ilerleyen seanslar; müdahale, ev alıştırmaları, nüksü önleme programları gibi adımları içerir. Yetişkin psikoterapisine başvurulabilecek alanlar ;

 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Atak
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Kayıp ve Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • İletişim Problemleri
 • Özgüven Problemleri
 • Stresle Başa Çıkma
 • İlişki ve Uyum Sorunları
 • Öfke Kontrolü